3.4.11

Δεύτερος γύρος...


Σε διάστημα δυό μηνών πέρασαν από το ιστολόγιο κάπου 250 ελληνικά ποιήματα. Όσοι παρακολούθησαν τις μέρα με τη μέρα αναρτήσεις, θα έχουν διαπιστώσει ότι τα ποιήματα μπήκαν με αλφαβητική σειρά κατά τίτλο, εκτός από καμιά εικοσαριά που είχαν ενταχτεί σε ενότητες, τις μέρες γύρω από τις 25 Μαρτίου και λίγο αργότερα.

Τις επόμενες μέρες αρχίζει η επανάρτηση όλων των ποιημάτων, αυτή τη φορά σε λογική σειρά, κατά θέμα ή ενότητα, όπως θα εμφανίζονταν σε επιμελημένη ποιητική συλλογή. Ο αναγνώστης θα κρίνει αν τα ποιήματα αξίζουν μια δεύτερη ανάγνωση.

No comments:

Post a Comment