22.2.12

Γραφές...


Ένας ταπεινός κατά τις Γραφές Έλληνας θα έλεγε:
"Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τί ποιούσι"...

Ένας υπερήφανος κι άδικα χρεωμένος Έλληνας, τι θα έπρεπε να πει;

No comments:

Post a Comment