16.2.12

1912 - 2012

1912
Ένας Βενιζέλος θέτει τα θεμέλια για μια μεγαλύτερη και πλουσιότερη Ελλάδα - άσχετα αν 10 χρόνια αργότερα τού βγήκαν λάθος οι προβλέψεις.

2012
Ένας Βενιζέλος θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας - άσχετα αν το ένστικτο αυτοσυντήρησης του λαού θα επικρατήσει στο τέλος.

Με 100 χρόνια διαφορά, ένα απλοϊκό ίσως, αλλά προφανές στοιχείο για διάλογο με την ιστορία.

No comments:

Post a Comment