5.3.13

Κυρίως το... κύριο πιάτο !

Λέμε, και σωστά:
ότι  ένα θέμα αφορά κυρίως τις νοικοκυρές (κυρίως = επίρρημα).
αλλά και:
το κυρίως ανάκτορο αποτελείται από ένα μέγαρο... (κυρίως = σαν επίθετο που προσδιορίζει ένα σημαντικό τμήμα ενός συνόλου).

Από την άλλη πλευρά, μιλάμε για
τον κύριο αντίπαλο (κύριο = επίθετο),
και σωστά: κύριο πιάτο, όπως: πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, νόστιμο πιάτο, κλπ.
Σ' αυτή την τελευταία περίπτωση, γιατί επιμένουν μερικοί (σχεδόν όλοι, δυστυχώς) στο "κυρίως" πιάτο; Γιατί χρησιμοποιούν το επίρρημα αντί του επιθέτου;)

Άγνοια γραμματικής, κακή συνήθεια, δεκτή για το κοινό που συμμετέχει σε μια εκπομπή. Αλλά οι εκφωνητές των καναλιών; Γιατί επιμένουν στο λάθος;

Και συλλογίζομαι: εδώ υπάρχουν ΛΕΞΙΚΑ που απαξιώνουν το κύριο πιάτο, και προτιμούν να γευτούν το "κυρίως", οπότε...
 

1 comment: