3.4.13

Η δύση του ευρώ, η ανατολή της Νέας Δραχμής

Το ευρώ οδεύει προς τη δύση του.

Τα κράτη της Νότιας Ευρώπης σταδιακά θα επανέρθουν σε εθνικό νόμισμα, που επιτρέπει, σε εθνική βάση, μια κάποια επιρρύθμιση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

Στα καθ' ημάς, Λίρα για την Κύπρο, Δραχμή για τον ελλαδικό χώρο (αν δεν ήμουνα πραγματιστής, θα οραματιζόμουνα μια ισχυρή Δραχμή, κοινή για τα δύο κράτη με κοινή γεωπολιτική προσέγγιση ειδικά στην εκμετάλλευση των υποθαλλάσιων γεωφυσικών πόρων...)

Στη Γερμανία, το DM θα βρίσκεται στο ψυγείο όσο χρειαστεί - όσο τα κράτη του Νότου επιμένουν σε κοινό νόμισμα. Μια, δυό αποσκιρτήσεις και το Μάρκο θα κάνει μια επανεμφάνιση που ήδη πολλοί Γερμανοί εύχονται. Θέμα χρόνου.

Όπως μας "εκπαιδεύσανε" από Δραχμή σε Ευρώ, πρέπει τώρα, και καλύτερα σύντομα, να εκπαιδευτούμε στην προοπτική της Νέας Δραχμής (προφανώς με αρχική ισοτιμία 1 Ευρώ = 1 Δραχμή). Πληθωρισμός, μικροπανικός, κερδοσκοπία θα υπάρξουν, αλλά μια νέα, ικανή ηγεσία μπορεί να διαχειριστεί την αναπόφευκτη μεταβατική περίοδο, και μετά από λίγους μήνες η έννοια "εθνική ανεξαρτησία" θα έχει αποκτήσει και πάλι νόημα και περιεχόμενο.

Ικανή ηγεσία, το ζητούμενο. Μέρος του οράματος κι αυτό...
 

No comments:

Post a Comment