2.7.13

Μπάλα είναι και γυρίζει...

Φημολογείται ότι ο "πρωθυπουργός" θα δέχεται στο εξής σε ιδιαίτερη ακρόαση κάθε νέο αθλούμενο που μεταγράφεται σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού.
Παρουσία των τηλεοπτικών καναλιών, εννοείται (εξαιρούνται τα λεγόμενα κρατικά).
Δώρο αποχαιρετισμού ένα εικόνισμα (made in China).

Μιμούμενος τον "πρωθυπουργό", ο "υπουργός Παιδείας" θα δέχεται κατ' ιδίαν κάθε φοιτητή που απέτυχε στις πανελλαδικές κι αναχωρεί για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Σ' αυτή την περίπτωση, δώρο μια μέθοδος ξένης γλώσσας.

Ελέγχεται ως ανακριβής η πληροφορία ότι ο "υπουργός Εργασίας" θα ξεπροβοδίζει προσωπικά τους ανέργους που μεταναστεύουν.
Καθαρά πρακτικός ο λόγος: δύσκολο να βρίσκεται συγχρόνως στο αεροδρόμιο, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στα λιμάνια.
Υπηρεσιακοί παράγοντες, που προτρέχουν ως συνήθως, είχαν ήδη φροντίσει για την προμήθεια ικανής ποσότητας απορρυπαντικού για το πλύσιμο πιάτων. Έκριναν ότι θα ήταν το κατάλληλο δώρο για την περίσταση.

Στα άλλα "υπουργεία" εκκρεμεί η σχετική έγκριση της τρόικας.


1 comment: