5.8.12

Περικοπές...

Περικοπές μισθών,
περικοπές συντάξεων,
περικοπές επιδομάτων,
περικοπές ιατροφαρμακευτικής δαπάνης,
περικοπές αμυντικής δαπάνης,
περικοπές στην παιδεία,
περικοπές,
περικοπές,
περικοπές...

Από περικοπή της φοροδιαφυγής, πώς πάμε;
Δύσκολα, ε;...

1 comment: