5.7.15

Μεταμορφώσεις...

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

της Βόρειας Θάλασσας χώρες,
με καρδιά πετούμενη
παράτησα
για την Ελλάδα του ήλιου,
για τους Έλληνες Έλληνες!

της Βόρειας Θάλασσας λαούς,
μαζί και το δικό μου προσφιλή
– ως τότε προσφιλή – λαό,
με νέο φρόνημα, φιλότιμο,
αποτάχτηκα
για την Ελλάδα των αιώνων!

κι Έλληνας πια κατ’ εκλογή,
σήμερα,
ούτε της Βόρειας Θάλασσας
τις άλλοτε Φιλέλληνες υπερήφανες φυλές,
ούτε εδώ Έλλήνων ταγών ανάστημα
διακρίνω πια, αναγνωρίζω, άξια…